Agenda en uitgaanstips

19 oktober

Moeder Teresadag - (Dita e Nënë Terezës)

 

Onafhankelijkheidsdag - Dita e Pavarësisë
28 november

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 59
Deze week 59
Deze maand 2392
Sinds 11-2008 786969

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 

 

 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
Op 10 december 1948 werd deze verklaring door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen om de grondrechten van alle mensen vast te leggen. In de loop der eeuwen zijn er verschillende pogingen gedaan een algemene verklaring op te stellen met grondrechten van mensen. De oudtse daarvan is de Engelse Magna Carta uit het jaar 1215. In oktober 1939 stelde de Britse science fiction-schrijver H.G. Wells aan de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt voor om een nieuwe verklaring op te stellen. Na de dood van president Roosevelt was zijn vrouw Eleanor één van de initiatiefneemsters voor het samenstellen van een nieuwe verklaring. De noodzaak van een nieuwe mensenrechtenverklaring werd in 1948 sterk gevoeld, slechts enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog waarbij misdaden tegen de menselijkheid op grote schaal hadden plaatsgevonden. De Holocaust en moordpartijen op andere burgers lagen nog vers in het geheugen. De UVRM moest er aan bijdragen dat zoiets nooit meer zou plaatsvinden. Tot op de dag van vandaag is de UVRM een belangrijk moreel en juridisch richtsnoer waar de deugdelijkheid van het handelen van overheden en organisaties aan getoetst kan worden.
Hieronder vindt u de tekst in het Nederlands en het Albanees.

 

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Deklarata e Pergjithshme Mbi te Drejtat e Njeriut
 
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Neni 1.
Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe në të drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit me frymë vëllazërimi.
 

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Neni 2.
Secili gëzon të gjitha të drejtat dhe liritë e parashtruara në këtë Deklaratë pa kurrfarë kufizimesh përsa i përket racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, besimit fetar, mendimit politik ose tjetër, origjinës kombëtare a shoqërore, pasurisë, lindjes ose tjetër.
Asnjë dallim nuk do të bëhet në bazë të statusit politik, juridik ose ndërkombëtar të shtetit ose vendit të cilit i përket çdo njeri, qoftë kur shteti ose vendi është i pavarur, qoftë nën kujdestari, qoftë jo vetëqeverisës ose që gjindet në çfarëdo kushtesh të tjera të kufizimit të sovranitetit.
 

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Neni 3.
Gjithkush ka të drejtë të jetojë, të jetë i lirë dhe të ketë sigurimin vetjak.
 

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Neni 4.
Asnjeri nuk duhet të mbahet si skllav ose çifçi; skllavëria dhe tregtia e skllevërve janë të ndaluara në të gjitha format.
 

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Neni 5.
Asnjeri nuk duhet t'i nënshtrohet mundimit, veprimit ose dënimit të egër, jonjerëzor ose poshtërues.

 

 

 

 
  2023 Harmen Schoonekamp | Contact | Talennet | Sitemap..

Citaat van de dag

"De mens is veroordeeld tot vrijheid.
Njeriu është i dënuar të jetë i lirë. "
- Jean Paul Sartre -
(1905-1980)