Agenda en uitgaanstips

19 oktober

Moeder Teresadag - (Dita e Nënë Terezës)

 

Onafhankelijkheidsdag - Dita e Pavarësisë
28 november

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 58
Deze week 58
Deze maand 2391
Sinds 11-2008 786968

Telwoorden - Numri
 

1 një
2 dy
3 tre
4 katër
5 pesë
6 gjashtë
7 shtatë
8 tetë
9 nëntë
10 dhjetë
11 njëmbëdhjetë
12 dymbëdhjetë
13 trembëdhjetë
14 katërmbëdhjetë
15 pesëmbëdhjetë
16 gjashtëmbëdhjetë
17 shtatëmbëdhjetë
18 tetëmbëdhjetë
19 nëntëmbëdhjetë
20 njëzet
21 njëzet e një
22 njëzet e dy
23 njëzet e tre
24 njëzet e katër
25 njëzet e pesë
26 njëzet e gjashtë
27 njëzet e shtatë
28 njëzet e tetë
29 njëzet e nëntë
30 tridhjetë
31 tridhjetë e një
32 tridhjetë e dy
40 dyzet
50 pesëdhjetë
60 gjashtëdhjetë
70 shtatëdhjetë
80 tetëdhjetë
90 nëntëdhjetë
100 njëqind
101 njëqind e një
122 njëqind e njëzet e dy
200 dyqind
300 treqind
400 katërqind
500 pesëqind
600 gjashtëqind
700 shtatëqind
800 tetëqind
900 nëntëqind
1000 një mijë
1001 njëmijë e një
1243 njëmijë e dyqind e dyzet e tre
2000 dy mijë
3000 tre mijë
4000 katër mijë
5000 pesë mijë
6000 gjashtë mijë
7000 shtatë mijë
8000 tetë mijë
9000 nëntë mijë
10.000 dhjetë mijë
100.000 njëqind mijë
1000.000 një milion
1000.000.000 një miliard

 

 

 
  2023 Harmen Schoonekamp | Contact | Talennet | Sitemap..

Citaat van de dag

"De mens is veroordeeld tot vrijheid.
Njeriu është i dënuar të jetë i lirë. "
- Jean Paul Sartre -
(1905-1980)