Agenda en uitgaanstips

19 oktober

Moeder Teresadag - (Dita e Nënë Terezës)

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 56
Deze week 669
Deze maand 2023
Sinds 11-2008 505467

Het Onze Vader 

 

Onze Vader Ati ynë
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.
Ati ynë që je në qiell,
U shenjtërofte emri Yt.
Ardhtë mbretëria Jote,
U bëftë dëshira Jote,
Si në qiell, ashtu dhe mbi dhé,
Bukën tonë të përditshme epna ne sot,
Dhe falna fajet tona,
Sikundër dhe ne ua falim fajtorëve tanë.
Dhe mos na shtjer në ngasje,
Por shpëtona nga i ligu.
Se e Jotja është mbretëria dhe fuqia
dhe lavdia përhere e në jetë të jetëve
Ashtu qoftë.
Citaat van de dag

"Het zijn de oudste woorden, -ja- en -nee-, die de meeste aandacht vereisen.
Fjalët më të vjetra dhe më të shkurtra –po- dhe -jo- – janë ato që kërkojnë gjykim më shumë. "
- Pythagoras -
(570-495 v. Chr.)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?

E-mail