Agenda en uitgaanstips

19 oktober

Moeder Teresadag - (Dita e Nënë Terezës)

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 85
Deze week 355
Deze maand 2443
Sinds 11-2008 589383

Telwoorden - Numri
 

1 një
2 dy
3 tre
4 katër
5 pesë
6 gjashtë
7 shtatë
8 tetë
9 nëntë
10 dhjetë
11 njëmbëdhjetë
12 dymbëdhjetë
13 trembëdhjetë
14 katërmbëdhjetë
15 pesëmbëdhjetë
16 gjashtëmbëdhjetë
17 shtatëmbëdhjetë
18 tetëmbëdhjetë
19 nëntëmbëdhjetë
20 njëzet
21 njëzet e një
22 njëzet e dy
23 njëzet e tre
24 njëzet e katër
25 njëzet e pesë
26 njëzet e gjashtë
27 njëzet e shtatë
28 njëzet e tetë
29 njëzet e nëntë
30 tridhjetë
31 tridhjetë e një
32 tridhjetë e dy
40 dyzet
50 pesëdhjetë
60 gjashtëdhjetë
70 shtatëdhjetë
80 tetëdhjetë
90 nëntëdhjetë
100 njëqind
101 njëqind e një
122 njëqind e njëzet e dy
200 dyqind
300 treqind
400 katërqind
500 pesëqind
600 gjashtëqind
700 shtatëqind
800 tetëqind
900 nëntëqind
1000 një mijë
1001 njëmijë e një
1243 njëmijë e dyqind e dyzet e tre
2000 dy mijë
3000 tre mijë
4000 katër mijë
5000 pesë mijë
6000 gjashtë mijë
7000 shtatë mijë
8000 tetë mijë
9000 nëntë mijë
10.000 dhjetë mijë
100.000 njëqind mijë
1000.000 një milion
1000.000.000 një miliard

 

 

 
Citaat van de dag

"Ik kan werkelijk niet geloven dat dezelfde God die ons heeft begiftigd met gevoel, rede en intellect, de bedoeling had dat wij deze niet zouden gebruiken.
Nuk ndihem i detyruar të besoj se vetë Zoti që na ka dhënë shqisat, arësyen dhe zgjuarsinë, pretendon që të mos i përdorim. "
- Galileo Galilei -
(1564-1642)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?

E-mail